Els Pinetons

FEM ANGLÈS

La motivació principal a l’hora de promoure l'ensenyament de l'anglès a Els Pinetons és el de sensibilitzar i estimular els nens i nenes a l'aprenentatge d'altres llengües. És molt beneficiós per als infants d’aquesta etapa iniciar el contacte amb una llengua estrangera, ja que tenen molta facilitat per assimilar codis lingüístics en el període en el qual encara estan aprenent la seva llengua materna.

L’aprenentatge de l’anglès es fa a través de cançons, contes, balls i acompanyaments en moments del dia a dia quotidià, entenent que d’aquesta manera el procés d’ensenyament-aprenentatge neix en contextos més naturals i significatius per al propi infant.