Els Pinetons

PROJECTE 0-3 ANYS

PROJECTE 0-3 ANYS

A Els Pinetons pretenem fomentar la capacitat d'exploració dels nens i nenes, així com la seva curiositat i vetllem perquè assoleixin un cert grau d'autonomia i se sentin segurs i estimats. El nostre projecte educatiu parteix de la combinació de diverses línies pedagògiques i la complementarietat d'aquestes en el nostre dia a dia. No ens tanquem en una sola directriu pedagògica, sinó que ens agrada formar-nos constantment i saber aplicar nous coneixements a l'aula. Som un equip docent que té molt clar que l'aprenentatge significatiu i funcional és el mitjà per aconseguir el desenvolupament de l’infant com a persona lliure i independent i també som conscients que a aquestes edats és a través del joc que els nens i nenes assoleixen la gran majoria dels aprenentatges i que cal vetllar molt també per la seva educació emocional.

Les activitats proposades estaran basades en l’experimentació i la manipulació, ja que és el mitjà pel qual aprenen i comencen a entendre el món que els envolta.

'Som éssers experimentadors. Des del naixement, estem intervenint de manera continuada en la realitat per a aconseguir anar donant sentit a tot allò que ens envolta en un interminable provar i repensar. Inquietud, curiositat, ganes de saber, necessitat d’entendre, de preguntar-se com funciona, de plantejar-se com aconseguir un objectiu... Pensar, provar, repensar, comprovar, un procés natural d’acostament al coneixement'.